zarucna-doba

Aká je záručná doba na tovar?

Akú záruku musíte poskytnúť zákazníkovi? Musíte vystaviť aj záručný list? Akú záruku má firemný zákazník? Aká je záručná doba na použité veci? Aká je záruka na potraviny?

O dĺžke záruky na tovar pri predaji tovaru (či už v kamennej predaji alebo v internetovom obchode) hovorí Občiansky zákonník (a nie zákon o ochrane spotrebiteľa).

Záručná doba je lehota, kedy si zákazník môže uplatniť právo zo zodpovednosti za vady. Inými slovami, je to doba, počas ktorej môže zákazník reklamovať tovar.

Záručná doba je zo zákona 24 mesiacov. Ak je na obale tovaru, v popise e-shopu alebo v návode vyznačená iná záručná doba, platí tá, ale nemôže byť kratšia ako 24 mesiacov.

Príklad: predávate v e-shope tovar dovezený zo zahraničia, kde je v návode vyznačená záručná doba 1 rok. Zákazník má však 2-ročnú záručnú dobu. Aj to aj bez ohľadu na skutočnosť, ak vy ako predávajúci ste tovar kúpili len s 1-ročnou záručnou dobou.

Príklad: na vybraný tovar poskytujete nadštandardnú záručnú dobu 36 mesiacov a uvádzate to v popise tovar v e-shope alebo v reklame. Zákazník má v tomto prípade nárok na sľúbenú predĺženú lehotu 3 roky.

Odkedy plynie záručná doba

Záručná doba plynie odo dňa, kedy zákazník prevzal tovar. Ak ale zákazníkovi určíte dobu na prevzatie tovaru (napr. mu držíte tovar na predajni do istého dátumu), potom záruka plynie odo dňa, kedy mal zákazník povinnosť si tovar prevziať.

Príklad: zákazník si 15.1. objednal tovar, ktorý ste pre neho pripravili na predajni a mal si ho vyzdvihnúť do 20.1. V skutočnosti si zákazník pre tovar prišiel až 30.1. Záruka v tomto prípade začala plynúť 20.1.

Ak predávate tovar, ktorý musí do prevádzky uviesť iný podnikateľ ako vy (napríklad ide o bezpečné pripojenie na elektrickú či plynovú sieť – sporák či kotol), potom záručná doba začne plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky. To platí v prípade, že si kupujúci u vás objednal aj službu uvedenia do prevádzky (napr. zapojenie spotrebiča). Musí to byť najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a kupujúci musí spolupracovať pri vykonaní služby.

Záruka na používaný tovar

Ak predávate v obchode použitý tovar, môžete dať zákazníkovi aj kratšiu záručnú dobu, no nesmie to byť menej ako 12 mesiacov.

Záručný list

Záručný list nemusíte automaticky dodávať spolu s tovarom. Ak si ale zákazník vyžiada záručný list, musíte mu ho vystaviť a potvrdiť v písomnej forme.

Ak si zákazník vyslovene nežiada záručný list, stačí vystavenie bežného dokladu o kúpe.

Záručný list odporúčame vystaviť v prípade, ak na tovar poskytujete dlhšiu záruku než 24 mesiacov. V takom prípade v záručnom liste určíte podmienky predĺženej záruky a rozsah záruky (na čo vzťahuje a na čo nie).

Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Prečítajte si podrobnosti v článku Záručný list – kedy ho vystaviť čo musí obsahovať?

Záručná doba na potraviny

V prípade potravín, ktoré sa rýchlo kazia, si zákazník musí uplatniť reklamáciu najneskôr v deň nasledujúci po kúpe.

Pri potravinách, kde je uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, je záručná doba platná do tohto dátumu.

Poznámka: na mnohých weboch môžete nájsť informáciu, že záručná doba na tovar potravinárskeho tovaru je osem dní a predaji krmív tri týždne. Toto platilo len do roku 2004, kedy bol novelizovaný občiansky zákonník a znenie § 620 odseku 1 sa zmenilo z

§ 620

(1) Záručná doba je šesť mesiacov; ak ide o predaj potravinárskeho tovaru, je záručná doba osem dní, pri predaji krmív tri týždne a pri predaji zvierat šesť týždňov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci, neskončí záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

na v súčasnosti platné:

§ 620

(1) Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Záruka pre firemných zákazníkov

Ak zákazník nakupuje tovar na firmu (uvedie firemné údaje – IČO alebo DIČ), v tom prípade sa takýto vzťah neriadi občianskym zákonníkom, ale obchodným zákonníkom.

V prípade predaja firemnému zákazníkovi si predajca určuje záručnú dobu, ktorá sa v tomto prípade nazýva „záruka za akosť“. Dĺžku tejto záruky určíte napríklad v záručnom liste.

Pri predaji tovaru podnikateľom sa zvykne skracovať záručná doba napríklad na jeden rok – predpokladá sa, že podnikateľ bude tovar používať na profesionálne účely a v porovnaní s bežným spotrebiteľom bude tovar pri používaní viac namáhaný alebo opotrebovaný.

Skrátenie záručnej doby pre firemných zákazníkov musíte uviesť v obchodných podmienkach alebo v záručnom liste, v opačnom prípade bude platiť aj pre firemného zákazníka štandardná doba uvedená v obchodných podmienkach (teda 24 mesiacov).

Obmedzenie záruky pre firemných zákazníkov je ale na zváženie, pretože podnikatelia môžu vo vašom obchode nakupovať tovar s účelom ďalšieho predaja konečnému zákazníkovi. Takýto podnikateľ potom musí konečnému zákazníkovi poskytnúť povinnú 24 mesačnú záruku a v prípade reklamácie by si ju u vás nemohol uplatniť v plnej miere a vznikli by mu dodatočné náklady. To by mohlo mnohých podnikateľov odradiť od nákupu vo vašom obchode.

Niektoré druhy tovarov majú už od výrobcu určené podmienky na použitie – typicky je to napríklad pri elektrospotrebičoch, kde býva v návode resp. podmienkach záruky uvedené,  že spotrebič je určený výhradne pre domáce použitie a nie je určený na profesionálne použitie. To znamená, že ak sa takýto prístroj používa na podnikanie (napríklad mikrovlnka alebo chladnička, ktorá je určená „na doma“, ale podnikateľ ju používa v reštaurácii), neplatí pre neho 24 mesačná záruka, resp. nemôže si uplatniť právo zo zodpovednosti za vady. Odporúčame preto do záručného listu uviesť takéto obmedzenie záruky.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...