predajna-cena-jednotkova-cena

Aj e-shop musí uvádzať jednotkové ceny tovaru

Upozorňujeme prevádzkovateľov e-shopov, že povinnosť uviesť jednotkovú cenu sa týka aj produktov predávaných v internetovom obchode.

To znamená, že ak je jednotková cena produktu v e-shope iná ako predajná cena, e-shop musí uviesť jednotkovú cenu produktu.

Jednotková cena je konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných daní za kilogram, liter, meter, meter štvorcový, meter kubický výrobku alebo inú jednotku množstva, ktorá sa často a bežne používa pri predaji výrobku.

Povinnosť uvádzať jednotkovú cenu prikazuje Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 (§ 14a):

Predávajúci je povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou.

Výnimky z označenia jednotkovou cenou

Jednotková cena nemusí byť vyznačená, ak je zhodná s predajnou cenou. Teda napríklad 1kg balenie múky nemusí mať uvedenú jednotkovú cenu, pretože množstvo múky v balení je zhodné s jednotkovou cenou.

Výrobok nemusí byť označený predajnou a jednotkovou cenou len v prípade, ak ide o výrobok poskytovaný ako súčasť služby alebo ak ide o predaj na dražbe či predaj umeleckých diel a starožitností.

Označenie jednotkovou cenou sa ďalej nemusí uvádzať pri:

  • výrobku, ktorý má menej ako 50g alebo 50ml,
  • rôznych druhoch výrobkoch, ak sa predávajú v jednom balení za jednu cenu (napríklad darčekový kôš),
  • výrobkoch, ktoré nie je možné rozdeliť na časti bez zmeny kvality alebo vlastností (na ktorý sa povinnosť označovať jeho dĺžku, hmotnosť, objem alebo plochu nevzťahuje, alebo ktorý sa obvykle neoznačuje údajom o dĺžke, hmotnosti, objeme, ploche),
  • potravín, z ktorých sa pridaním tekutiny pripravujú hotové jedlá alebo čiastočne hotové jedlá (koncentrované a dietetické potraviny).
Jednotkovú cenu je potrebné uviesť aj v e-shope

Jednotkovú cenu je potrebné uviesť aj v e-shope

Čo by ste ešte mali vedieť

Ak predávate nejaký výrobok s darčekom či bonusom, potom sa jednotková cena uvádza vypočítaná bez tohto bonusu.

Výrobky, ktoré predávate na množstvo, sa uvádzajú len jednotkovou cenou.

A pozor, jednotkovú cenu je potrebné uvádzať aj v reklame, letákoch, banneroch a pod – ak v reklame uvádzate cenu výrobku, musí sa uviesť aj jednotková cena. Toto neplatí v prípade, ak je jednotková cena zhodná s predajnou cenou.

Za neuvedenie jednotkovej ceny produktu, pri ktorom si zákon vyžaduje, udeľuje Slovenská obchodná inšpekcia e-shopom pokuty.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...