Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(98) Má občan, ktorému bol poskytnutý príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, povinnosť preukázať existenciu majetku zakúpeného z tohto príspevku a jeho využívanie?

Áno. Prečítajte si viac.

Občan, ktorému bol poskytnutý príspevok na podnikanie, je povinný využívať majetok zakúpený z poskytnutého príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť  odo dňa  zakúpenia majetku najmenej do uplynutia dvoch rokov od začiatku vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti.

Počas tejto doby je príjemca povinný preukázať fyzickú existenciu majetku zakúpeného z poskytnutého príspevku a jeho využívanie v súvislosti s výkonom samostatnej zárobkovej činnosti.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...