Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(96) Na aký účel je možné použiť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v zmysle § 49 alebo § 57 zákona o službách zamestnanosti?

Príspevok je možné použiť na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti.

§49 aj §57 Zákona o službách zamestnanosti hovoria, že úrad práce sociálnych vecí a rodiny môže poskytnúť príspevok na:

čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...