Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(92) Môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnúť občanovi, ktorému už raz poskytol príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, opätovne tento príspevok poskytnúť? Ak áno, kedy?

Občanovi môže byť znovu poskytnutý príspevok na podnikanie, a to najskôr po ôsmich rokoch.

Zákon o zamestnanosti hovorí:

Úrad môže opätovne poskytnúť príspevok uchádzačovi o zamestnanie najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorej prevádzkovanie mu bol poskytnutý príspevok.

Takže áno, občanovi môže byť znovu poskytnutý príspevok na podnikanie, a to najskôr po ôsmich rokoch.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...