Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(89) Môže si fyzická osoba – podnikateľ založiť spoločnosť s ručením obmedzeným?

Áno.

Áno, fyzická osoba – podnikateľ – si môže založiť aj spoločnosť s ručením obmedzeným. Živnosť môže ukončiť alebo môže paralelne podnikať aj v sro-čke aj ako fyzická osoba.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...