Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(88) Ktorým dňom úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyradí uchádzača o zamestnanie, ktorému je poskytnutý príspevok na SZČ, z evidencie úradu?

Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom vzniku oprávnenia prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť.

O vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie hovorí Zákon o službách zamestnanosti.

V §36 sa píše, že Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom:

  • vzniku oprávnenia prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť,
  • začatia vykonávania zárobkovej činnosti.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...