Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(85) Kto predkladá výpis z daňového priznania SZČO za predchádzajúci kalendárny rok do sociálnej poisťovne?

SZČO už nemusí do Sociálnej poisťovne predkladať výpis z daňového priznania.

SZČO už nemajú povinnosť doručovať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne výpisy z daňových priznaní, ani z opravných daňových priznaní.

Táto povinnosť bola zrušená novelou zákona o sociálnom poistení účinnou od 1. 1. 2011.

Poslednýkrát boli SZČO povinné predložiť Sociálnej poisťovni výpisy z daňových priznaní v roku 2010 za rok 2009. Údaje o príjme z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, údaje o čiastkovom základe dane a počte kalendárnych mesiacov výkonu podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti oznamuje Sociálnej poisťovni priamo Finančné riaditeľstvo SR. Rovnako to platí o dodatočných daňových priznaniach.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...