Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(82) Kto podáva ročné zúčtovanie do zdravotnej poisťovne?

SZČO nemusí podávať rovné zúčtovanie do zdravotnej poisťovne. Musí si však splniť oznamovaciu povinnosť.

Od roku 2011 vykonávajú zdravotné poisťovne ročné vyúčtovanie za svojich klientov.

SZČO teda nemusí podávať rovné zúčtovanie do zdravotnej poisťovne. Musí si však splniť oznamovaciu povinnosť.

Do 8 dní musí SZČO oznámiť svojej zdravotnej poisťovni:

  • zmenu svojho názvu, sídla, bydliska,
  • zmenu identifikačného čísla (IČO),
  • zmenu čísla bankového účtu,
  • vykazovať výšku preddavkov za zamestnancov,
  • prihlasovať a odhlasovať zamestnancov,
  • vypočítať preddavky na poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poistné zdravotnej poisťovni,
  • nahlasovať skutočnosti, ak sa SZČO stane poistencom štátu.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...