Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(75) Aká je výška poistného na zdravotné poistenie pre samostatne zárobkovo činnú osobu v r. 2015?

Výška poistného SZČO závisí od jeho skutočného príjmu za kalendárny rok a tzv. vymeriavacieho základu. Minimálna výška mesačných odvodov na zdravotné poistenie je pre rok 2015 57,68 EUR.

Výška poistného SZČO závisí od jeho skutočného príjmu za kalendárny rok a tzv. vymeriavacieho základu.

Poistné sa rozumie ako celoročná čiastka, zúčtovaná v rámci ročného zúčtovania poistného, ktorá závisí predovšetkým od výšky skutočného príjmu (vymeriavacieho základu), dosiahnutého platiteľom poistného za rozhodujúce obdobie, ktorým je príslušný kalendárny rok, v ktorom sa poistné platilo vo forme preddavkov na poistné.

Výšku poistného si SZČO môže vypočítať napríklad v kalkulačke VZP.

SZČO platí počas roka tzv. preddavky na zdravotné poistenie.

Preddavky na poistné sú iba zálohovo odvádzané finančné čiastky poistného za príslušný kalendárny mesiac, ktoré sa (za určitých zákonom stanovených podmienok) zúčtujú v ročnom zúčtovaní poistného.

Výška preddavkov na zdravotné poistenie opäť závisí od príjmov a vymeriavacieho základu, no je stanovená minimálna a maximálna výška preddavkov (odvodov).

Minimálna výška mesačných odvodov na zdravotné poistenie je pre rok 2015 57,68 EUR. Maximálna výška preddavku je pre rok 2015 vo výške 576,80 EUR.

Tip: pozrite si sadzby poistného pre SZČO a aké sú minimálne odvody pre živnostníkov v roku 2015.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...