Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(74) Do ktorej z poisťovní má samostatne zárobkovo činná osoba povinnosť prihlásiť sa a hneď platiť odvody?

SZČO sa musí zaregistrovať a platiť odvody do zdravotnej poisťovne.

Samostatne zárobkovo činná osoba – SZČO – má povinnosť do 8 dní prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne.

Spolu s registráciou musí SZČO začať platiť aj preddavky na zdravotné poistenie, a to v minimálnej výške.

Minimálna výška odvodov do zdravotnej poisťovne je pre rok 2015 57,68 EUR mesačne.

Do Sociálnej poisťovne sa SZČO musí prihlásiť od od 1.7.2015, ak jeho hrubý príjem za rok 2014 prekročil sumu 4 994 EUR.

Tip: pozrite si výšku minimálnych odvodov pre rok 2015.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...