Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(71) Aká je sadzba dane z pridanej hodnoty?

Výška DPH je na Slovensku na úrovni 20% (tzv. základná sadzba), no niektoré produkty majú nižšiu DPH.

Výška DPH je na Slovensku na úrovni 20% (tzv. základná sadzba), no niektoré produkty majú nižšiu DPH.

Pozrite si podrobnejšie informácie o tom, čo je DPH v našom článku.

Lieky, medicínske potreby niektoré ďalšie druhy tovarov majú tzv. zníženú sadzbu DPH – len 10%.

Niektoré služby a činnosti sú úplne oslobodené od DPH.

Pozrite si zoznam tovarov so zníženou sadzbou DPH (10%) a tiež služby a činnosti oslobodené od DPH.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...