Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(70) Čo vyjadruje skratka SZČO?

Skratka SZČO znamená samostatne zárobkovo činná osoba

Skratka SZČO znamená samostatne zárobkovo činná osoba. Takejto osobe sa tiež hovorí živnostník.

SZČO je osoba, ktorá prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť.

Pozrite si, kto je a kto nie je SZČO

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...