Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(65) Aká je výška minimálnej mzdy platnej od 1.1.2015 do 31.12.2015?

Suma minimálnej mzdy na rok 2015 sa ustanovuje na 380,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,184 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Výšku minimálnej mzdy stanovuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2014 Z. z.

Nariadenie hovorí, že suma minimálnej mzdy na rok 2015 sa ustanovuje na

a) 380,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b) 2,184 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo: