Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(64) Aká je sadzba poistného na zdravotné poistenie pre samostatne zárobkovo činnú osobu?

Sadzba poistného závisí od toho, čo má SZČO zdravotné poistenie alebo je poberateľ invalidného dôchodku.

Sadzba poistného pre SZČO sa delí na tri kategórie:

 • SZČO bez zdravotného postihnutia  – 14% z minimálneho základu
  – minimálne z 412 EUR je výška preddavku 57,68 EUR
  – maximálne z 4.120 EUR je výška preddavku 576,80 EUR
 • SZČO so zdravotným postihnutím  – 7% z minimálneho základu
  – minimálne z 412 EUR je výška preddavku 28,84 EUR
  – maximálne z 4.120 EUR je výška preddavku 288,40 EUR
 • SZČO, poberateľ invalidného dôchodku – 7% z vymeriavacieho základu
  – minimálne z 412 EUR je výška preddavku 28,84 EUR
  – maximálne z 4.120 EUR je výška preddavku 288,40 EUR

Od 01.01.2015 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 50% z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 824 EUR, to znamená, že minimálny vymeriavací základ pre SZČO je suma 412 EUR.

Tip: pozrite si výšku minimálnych odvodov na sociálne a zdravotné poistenie pre rok 2015.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...