Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(61) Čo znamená skratka DPH?

Skratka DPH znamená daň z pridanej hodnoty.

DPH znamená daň z pridanej hodnoty.

Tip: prečítajte si viac v našom článku Čo je DPH (daň z pridanej hodnoty).

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...