Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(6) Aké inštitúcie vydávajú výpis zo živnostenského registra?

Kto vydáva výpis zo živnostenského registra a kde ho možno získať.

Výpis zo živnostenského registra je preukazom živnostenského oprávnenia.

Výpis zo živnostenského registra vydávajú živnostenské úrady.

Verejný výpis zo živnostenského registra môže získať každý občan. Údaje z neverejnej časti registra možno poskytnúť iba fyzickej osobe, ktorej sa údaje týkajú.

Výpis zo živnostenského registra je možné získať na ktoromkoľvek Jednotnom kontaktnom mieste (JKM), nemusí to byť len v mieste bydliska. JKM sídlia na obvodných úradoch.

Tip: Ďalšie informácie o živnostenskom registri nájdete v článku Čo je živnostenský register.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...