Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(58) Ktorý úrad prideľuje DIČ?

Skratka DIČ znamená daňové identifikačné a prideľuje ho správca dane.

DIČ – daňové identifikačné číslo prideľuje správca dane, ktorým je Finančná správa (daňový úrad).

Tip: prečítajte, čo je DIČ a IČ DPH a aký je v tom rozdiel.

Finančná správa uvádza:

Správca dane zaregistruje daňový subjekt v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov podania. Pridelí daňovému subjektu daňové identifikačné číslo, ktoré je daňový subjekt povinný uvádzať pri styku so správcom dane.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...