Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(56) Aká je minimálna doba vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti po získaní nenávratného finančného príspevku poskytovaného úradom práce, sociálnych vecí a rodiny podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti?

Uchádzač o zamestnanie, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky.

§49 Zákona o zamestnanosti hovorí, že:

uchádzač o zamestnanie, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...