Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(55) Aká je minimálna dĺžka evidencie uchádzača o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, pre účely poskytnutia príspevku na samostatne zárobkovú činnosť podľa § 49 alebo § 57 zákona o službách zamestnanosti?

V zmysle § 49 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti sa príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť poskytuje uchádzačovi o zamestnanie vedenému v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace.

V zmysle § 49 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti sa príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť poskytuje uchádzačovi o zamestnanie vedenému v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...