(52) Aká je % sadzba preddavku pre samostatne zárobkovo činnú osobu na povinné nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie?

Pozrite si aktuálne sadzby na nemocenské a dôchodkové poistenie v roku 2015 pre SZČO.

Sadzby poistného pre povinne poistenú samostatne zárobkovú činnú osobu (SZČO) sú od 1.1.2016 nasledovné:

  • nemocenské poistenie: 4,4%,
  • dôchodkové poistenie:
    • starobné: 18%,
    • invalidné: 6%

Aktuálne sadzby nájdete na tejto stránke Sociálnej poisťovne.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...