Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(47) Aká je maximálna výška oprávneného výdavku pri nákupe nového zariadenia alebo vybavenia nehmotného charakteru?

Pri nákupe hmotného majetku suma nesmie prekročiť 1 700€, pri nákupe nehmotného majetku, celková suma za ktorú nakupujete nesmie prekročiť 2 400€.

ÚPSVaR v súvislosti s príspevkom na podnikanie uvádza, že:

pri nákupe nehmotného majetku, celková suma za ktorú nakupujete nesmie prekročiť 2 400€.

Pri nákupe nehmotného majetku nad 2 400€ pôjde už o kapitálové výdavky. V takom prípade sú oprávneným výdavkom len odpisy za príslušné obdobie za predpokladu, že majetok budete používať výhradne na oprávnené aktivity, prípadne podľa alikvotnej časti. Súčasne platí podmienka, že tento majetok nebol nadobudnutý z akýchkoľvek predchádzajúcich príspevkov z prostriedkov Európskeho Spoločenstva.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...