Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(46) Aké typy obchodných spoločností sú podľa Obchodného zákonníka?

Pozrite si typy obchodných spoločností podľa obchodného zákonníka.

Obchodná spoločnosť je podľa zákona právnickou osobou založenou za účelom podnikania.

Obchodný zákonník hovorí, že obchodnými spoločnosťami sú:

  • verejná obchodná spoločnosť,
  • komanditná spoločnosť,
  • spoločnosť s ručením obmedzeným a
  • akciová spoločnosť.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo: