Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(43) Ktorý úrad poskytne príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa §49 zákona o službách zamestnanosti?

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa §49 zákona o službách zamestnanosti poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa §49 zákona o službách zamestnanosti poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zákon o službách zamestnanosti  č. 5/2004 Z.z. ďalej hovorí, že:

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan vytvorí pracovné miesto, na ktorom bude prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť.

Slovom „úrad“ sa na účely tohto zákona označuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...