Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(42) Čo obsahuje osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané fyzickej osobe?

Zoznam údajov, ktoré obsahuje osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Obsah osvedčenia o živnostenskom oprávnení vydanej fyzickej osobe upravuje živnostenský zákon.

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané fyzickej osobe obsahuje:

a) osobné údaje podnikateľa,

b) obchodné meno,

c) identifikačné číslo,

d) predmet alebo predmety podnikania,

e) miesto podnikania,

f) dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,

g) deň začatia živnosti, ak v ohlásení uviedla neskorší deň začatia živnosti,

h) dátum vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...