Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(39) Aký údaj nie je uvedený na živnostenskom osvedčení vydanom fyzickej osobe?

Živnostenský zákon uvádza, ktoré údaje sú na osvedčení. To znamená, že na osvedčení nie sú akékoľvek iné údaje než vymenované.

Živnostenský zákon presne definuje, ktoré údaje uvedené na osvedčení o živnostenskom oprávnení vydané fyzickej osobe:

  • osobné údaje podnikateľa,
  • obchodné meno,
  • identifikačné číslo,
  • predmet alebo predmety podnikania,
  • miesto podnikania,
  • dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu určitú,
  • deň začatia živnosti, ak v ohlásení uviedla neskorší deň začatia živnosti,
  • dátum vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

To znamená, že na živnostenskom oprávnení nie je uvedený žiadny iný údaj okrem vyššie vymenovaných, napríklad tam nie je uvedené rodné číslo, DIČ a pod.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...