Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(38) Osoba, ktorá podniká ako živnostník (fyzická osoba) ručí za svoje záväzky z podnikania?

Živnostník v podnikaní ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom. Aj súkromným.

Áno, fyzická osoba ručí za svoje záväzky z podnikania, a to dokonca celým svojim majetkom.

Je to jedna z nevýhod podnikania ako fyzická osoba (ak podnikáte ako obchodná spoločnosť, tak v prípade eseročky – spoločnosti s ručením obmedzeným – spoločník za záväzky len do výšky svojho nesplateného vkladu do základného imania zapísaného v obchodnom registri.

Živnostník v podnikaní ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom. Aj súkromným. To v praxi znamená, že ak si ako živnostník (SZČO) nedokážete splniť svoje záväzky, napríklad uhradiť obchodnému partnerovi faktúru alebo splatiť dlhy, potom sa veriteľ môže domáhať úhrady dlžnej sumy viacerými spôsobmi. Jedným z nich je aj exekútor, ktorý vám môže siahnuť na majetok.

Zdôrazňujeme, že exekútor vám môže zabaviť aj tie financie a majetok, ktoré sú vaše súkromné a nepoužívate ich na podnikania. Teda exekútor vám môže zabaviť peniaze aj na súkromnom ne-podnikateľskom účte, na termínovanom vklade, vaše auto, váš byt či dom.

Toto je jedna z najväčších nevýhod podnikania ako živnostník (SZČO), najmä v priamom porovnaní s podnikaním vo forme s.r.o. – spoločnosti s ručením obmedzeným.

Tip: prečítajte náš článok na túto tému: Podnikanie v manželstve – ako neohroziť rodinu.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...