Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(36) Môže sa živnostník pri prevádzkovaní živnosti zamestnať aj v pracovnom pomere?

Odpoveď je stručná: áno.

Teda živnostník sa môže pri prevádzkovaní živnosti zamestnať aj v pracovnom pomere.

Tip: prečítajte si náš článok Zo zamestnanca podnikateľom – živnostníkom.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...