Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(35) Je finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo živnosťou a od kedy ho môžem vykonávať?

Živnosťou nie je činnosť samostatných finančných agentov a finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo.

Živnostenský zákon hovorí, že živnosťou okrem iného nie je ani:

činnosť burzových dohodcov, samostatných finančných agentov a finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu.

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo nie je živnosťou a na vykonávanie tejto činnosti sa vzťahuje iný predpis než živnostenský zákon.

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo upravuje Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Finančné sprostredkovanie vykonávajú finanční agenti a finanční poradcovia, ktorí musia mať na svoju činnosť povolenie od Národnej banky Slovenska a musia byť zapísaní v registri NBS.

Viazaný finančný agent, podriadený finančný agent a viazaný investičný agent sú
oprávnení začať vykonávať finančné sprostredkovanie odo dňa zápisu do registra.

Samostatní finančný agenti a finanční poradcovia môžu svoju činnosť začať vykonávať po získaní povolenia od Národnej banky Slovenska. O udelení povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a o udelení povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu rozhoduje Národná banka Slovenska na základe žiadosti.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

 

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo: