Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(31) Aký doklad sa považuje za preukaz živnostenského oprávnenia?

Prečítajte si, čo je preukazom živnostenského oprávnenia.

Preukazom živnostenského oprávnenia je

a) osvedčenie o splnení podmienok ustanovených živnostenským zákonom na prevádzkovanie živností (ďalej len „osvedčenie o živnostenskom oprávnení“); do vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením,

b) výpis zo živnostenského registra.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo: