reklamacia-tovaru-v-internetovom-obchode

30-dňovú lehotu na vybavenie reklamácie nie je možné predĺžiť

Zákazník reklamoval tovar a vy ste ho museli zaslať výrobcovi do zahraničia na opravu. Možno preto nestihnete vybaviť reklamáciu včas do 30 dní. Môžete v takomto prípade predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie? Nemôžete.

Zákon o ochrane spotrebiteľa hovorí, že vybavenie reklamácie:

nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Táto lehota je záväzná – ako predávajúci ju nemôžete nikdy predĺžiť. A nezáleží na tom, či sa vám tovar nevrátil od výrobcu, zo servisu alebo či vám dodávateľ ešte nedodal náhradný kus.

V reklamačnom poriadku niektorých predajní či e-shopov občas nájdete takúto vetu: „Predávajúci s vyhradzuje právo predĺžiť dobu vybavenia reklamácie pre tovar, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi na dobu nevyhnutne potrebnú na opravu tovaru.“

Takéto ustanovenie je však neplatné – ide o tzv. neprijateľnú podmienku. Podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie je podobná podmienka:

vyhodnotená ako neprijateľná vzhľadom na značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa, keď predmetné ustanovenie umožňuje účastníkovi konania predĺženie lehoty na vybavenie reklamácie nad rozsah stanovený zákonom. *

Zákon teda nepripúšťa predlžovanie lehoty na vybavenie reklamácie, a to zo žiadneho dôvodu, t. j. ani po dobu nevyhnutne potrebnú na opravu tovaru.

Prečítajte si, ako sa počítajú dni potrebné na vybavenie reklamácie.

* Rozhodnutie SOI č. SK/0635/99/2017

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...