Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(30) Aké sú základné druhy živností podľa zákona o živnostenskom podnikaní?

Základné druhy živností sú remeselné, viazané a voľné.

Živnostenský zákon hovorí, že základné druhy živnosti sú:

  • remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore,
  • viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak,
  • voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť ustanovená.

Remeselné živnosti sú uvedené v prílohe č. 1 Živnostenského zákona.

Tip: pozrite si zoznam remeselných živností.

Viazané živnosti sú uvedené v prílohe č. 2 Živnostenského zákona.

Tip: pozrite si zoznam viazaných živností.

Voľné živnosti sú živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 a ich označenie nezodpovedá obsahu živností uvedených v týchto prílohách. Pre prevádzkovanie týchto živností musia byť splnené všeobecné podmienky. Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje.

Tip: pozrite si zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie, podľa Ministerstva vnútra SR.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

 

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...