Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(28) Musí byť zodpovedný zástupca u podnikateľa – fyzickej osoby v pracovnom pomere, pokiaľ sa nejedná o manžela alebo o príbuzného v priamom rade?

Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi; to neplatí, ak je ním za podmienok upravených osobitným zákonom manžel (manželka) podnikateľa alebo podnikateľov príbuzný v priamom rade alebo súrodenec.

Živnostenský zákon hovorí, že zodpovedný zástupca je:

fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorej prostredníctvom zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti. Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi; to neplatí, ak je ním za podmienok upravených osobitným zákonom manžel (manželka) podnikateľa alebo podnikateľov príbuzný v priamom rade alebo súrodenec.

Odpoveď na otázku je teda áno, zodpovedný zástupca u podnikateľa – fyzickej osoby musí byť v pracovnom pomere, pokiaľ sa nejedná o manžela alebo príbuzného v priamom rade.

Pozrite si podrobnejšie informácie o funkcii zodpovedného zástupcu.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...