Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(26) Kde je platné osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané podľa živnostenského zákona v Slovenskej republike?

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, vydané podľa živnostenského zákona v Slovenskej republike, má platnosť na celom území Slovenskej republiky.

Živnostenský zákon hovorí, že:

živnostenské oprávnenie možno vykonávať na celom území Slovenskej republiky.

Preto osvedčenie o živnostenskom oprávnení, vydané podľa  živnostenského zákona v Slovenskej republike, má platnosť na celom území Slovenskej republiky.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...