Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(25) Aký je názov miestne príslušného živnostenského úradu pre občana SR s trvalým pobytom na Slovensku?

Odpoveď na túto otázku nie je jednoznačná.

V redakcii sa domnievame, že táto otázka nie je celkom jasná a preto ani odpoveď nie je celkom jednoznačná.

Živnostenský zákon nehovorí o názve či názvoch príslušných živnostenských úradov.

Podľa zákona však činnosť živnostenského úradu vykonáva okresný úrad. Okresný úrad zároveň plní úlohy jednotného kontaktného miesta.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo: