Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(24) Aké údaje obsahuje obchodné meno podnikateľa – fyzickej osoby?

Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko. Obchodné meno fyzickej osoby môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania.

O obchodnom mene pojednáva Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991).

Tento zákon hovorí, že obchodným menom fyzickej osoby je:

jej meno a priezvisko.

Obchodný zákonník ďalej dodáva:

Obchodné meno fyzickej osoby môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania.

To znamená, že obchodné meno podnikateľa fyzickej osoby je: meno, priezvisko a prípadne dodatok odlišujúci podnikateľa alebo druh podnikania.

Tip: prečítajte si ako vybrať názov firmy.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...