Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(17) Môže fyzická osoba ohlásiť živnosť živnostenskému úradu aj poštou?

Živnostenský zákon nepodmieňuje podanie ohlásenia živnosti osobnou návštevou.

Živnostenský zákon nepodmieňuje podanie ohlásenia živnosti osobnou návštevou.

To znamená, že fyzická osoba môže ohlásiť živnosť úradu aj poštou.

Tlačivo pre ohlásenie živnosti fyzickou osobu si môžete stiahnuť z tejto stránky Ministerstva vnútra (pdf, 313 kB).

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...