Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(16) Môže podnikateľ prevádzkovať viac živností?

Čo hovorí živnostenský zákon na prevádzkovanie viacerých živností jedným podnikateľom.

Živnostenský zákon o prevádzkovaní väčšieho počtu živností jedným podnikateľom hovorí:

Podnikateľ môže prevádzkovať viac živností, ak má pre každú z nich živnostenské oprávnenie.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...