Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(12) Akú registráciu zabezpečí za podnikateľa odbor živnostenského podnikania obvodného úradu cez jednotné kontaktné miesto?

Akú registráciu vybaví za vás JMK – jednotné kontaktné miesto.

Prostredníctvom jednotného kontaktného miesta vybavíte:

  • živnostenské oprávnenie,
  • registráciu do zdravotnej poisťovne,
  • registráciu na daňovom úrade.

Cez JKM nevybavíte registráciu do Sociálnej poisťovne ani registráciu pre DPH.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...