Vypracované otázky na test pre získanie príspevku na podnikanie

(11) Do kedy je možné odvolať sa proti uloženiu blokovej pokuty?

Čo hovorí živnostenský zákon o možnosti odvolať sa proti uloženiu blokovej pokuty.

Zákon číslo 455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) hovorí o odvolaní sa proti uloženiu blokovej pokuty stručne a jasne:

Proti uloženiu blokovej pokuty sa nemožno odvolať.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Pozrite si zoznam všetkých otázok v teste.

Tipy pre vaše podnikanie raz týždenne na váš e-mail. Zadarmo:

Prečítajte si tiež...