ÚSPEŠNÉ PODNIKANIE

Kto je daňovník?

Kto je daňovník

Čo znamená pojem daňovník? Je daňovník a platiteľ dane tá istá osoba? Prečítajte si vysvetlenie a príklady daňovníka v prípade rôznych druhov daní.

IBAN

Čo je IBAN?

Odkedy funguje IBAN na Slovensku? Ktorí podnikatelia ho musia používať už teraz a ktorí majú ešte čas? Ako sa uvádza IBAN? Prečo sa niekde píše s medzerami a inde bez medzier?